آفرینش نیاز و سرنوشت آفریدگان است

و

 لطف و هنر آفریننده و پیمانی

 ناگسستنی میان آن دو.

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 19:57 PM ] [ mh ]

[ ]

دل سپردگی به حقیقت.

مفهومی فراتر از آن است که در قاموس سرسپردگان واقعیت بگنجد

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 15:30 PM ] [ mh ]

[ ]

این هم نظرات 

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

[ جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 18:52 PM ] [ mh ]

[ ]

عيد مبارک سال خوبي داشته باشيد

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 12:37 PM ] [ mh ]

[ ]

اومدم خونه حالم گرفته شد
داداشم گفت

دمنتور
تعطیل شد[ شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 13:50 PM ] [ mh ]

[ ]

Accept what you are unable to change as they are

[ چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 16:17 PM ] [ mh ]

[ ]

 
روزی مرگ به سراغ مردی آمد. وقتی متوجه شد ، دید خدا با چمدانی در دست به او

نزدیک میشود.خدا به او گفت :

بسیار خب پسر، وقت رفتنه.

مرد: به این زودی؟  آخه من نقشه های زیادی داشتم.

خدا: متاسفم اما وقت رفتنه.

مرد: چی توی این چمدونه ؟

خدا: وسایل و متعلقات تو.

مرد: وسایل من؟ یعنی لباسها ، پول و....؟؟

خدا: اونها که متعلق به تونبود متعلق به دنیا و زمین بود.

مرد: یعنی اونها خاطرات من بودن؟

خدا: اونها هیچوقت مال تونبودن. در واقع اونها متعلق به زمان بودن.

مرد: آیا اونها استعدادهای من نبودند؟

خدا: اونها هیچوقت مال تو نبودن اونها مربوط به شرائط بودن

مرد: پس خانواده و دوستانم چی؟

خدا: متاسفم اونها هرگز متعلق به تو نبودن اونها فقط بستگی به مسیر زندگیت داشتن.

مرد: زن و فرزندم چی؟

خدا: اونها مربوط به قلب تو بودن

مرد: پس بدنم چی؟

خدا: اونهم متعلق به خاک بود.

مرد: تکلیف روحم چی میشه؟

خدا: اون متعلق به منه.

مرد مرد با ترس و ناامیدی چمدون را از خدا گرفت و باز کرد. چمدون خالی بود. او در

حالیکه قطره ای اشک از گونه اش پایین غلطید گفت یعنی من هیچگاه چیزی نداشتم؟

خدا: درسته. فقط لحظاتی که زندگی کردی مال توست. زندگی یک لحظه است . لحظه ای

که متلق به توست. به همین دلیل مادامیکه اونو داری ازش لذت ببر. پس به هیچ چیزی

اجازه نده تورو از لذت بردن منع کنه.

حالا که زنده ای زندگی کن و شاد بودن را فراموش نکن


چون تنهاچیز مهم همینه. تمام چیزهای مادی و هرچیزی


که تا حالا براش مبارزه کردی متعلق به تو نیستن.

برچسب‌ها: دل نوشته

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 20:29 PM ] [ mh ]

[ ]برچسب‌ها: دل نوشته

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:17 PM ] [ mh ]

[ ]